Français > occitan
octal :octal -a !
brûloir :brutlador !
construction :construccion !
partager :partejar, sompartir !
troupe :tropa !
projet :projècte !
 
Occitan > français
festiu -iva :festif !
trapèzi :trapèze !
convencit -ida, convencut -uda :convaincu !
eles :eux !
freg -a :froid !
balançadoira :balançoire !